Říjen 2011

ŠŤASTNÝ HALLOWEEN

31. října 2011 v 19:12

můj další kreslený obrázek

31. října 2011 v 16:36
Zde přidávám další můj kreslený obrázek a to Altaira ze hry assassins creed

Assassin´s Creed -LINEAGE

31. října 2011 v 10:58
Omlouvám se ,že jsem předchozí jednotlivé díly ACL smazal ze svého blogu,
Podařilo se mi najít kompletní díly v jednom takže přidávám sem tuto verzi


historie asasínů a jejich původ

30. října 2011 v 21:26 Historie Asasínů

Nevím co dodat jen to ,že si uděláte pohodlí dáte si kávu nebo čaj a já vám mohu tak akorát říct: PŘÍJEMNÉ ČTENÍKonečně je tu článek o asasínech. V jeho první části se podíváme do jejich historie. A to už od jejich vzniku. Pochopíme tak lépe některé věci. Ale dozvíme se o nich i něco méně romantického než že zabíjeli zlé lidi, protože konali špatné věci. Pro ty co to nevědí hlavní sídlo asasínů bylo v Sýrii. Konrétně v Masyafu, kde měli svou vlastní pevnost. V článku také naleznete zajímavé fotky.
Základní informace Kolem počátku první křížové výpravě (1090) muž jménem Hassan al-Sabbah zřídil jednu z prvních světových extrémistických náboženských teroristických organizací: Asasíny.
Nespokojen s tím, jak moc je Shiova říše v úpadku, založil sektu s cílem propagovat náboženství v převážně sunnitské oblasti a také chtěl připravit cestu pro druhé probuzení Egypta, jeho orientace byla také šíitská, ale měl spoustu vnitřních problémů.
Jeho sekta Isma'ili Nizari, odnož šíitů byla hluboce zapojena do mysticismu. Věřili v "cyclical order of the Universe", což by také vysvětlovalo jeho přesvědčení, že šíitské říše opět vystoupají na vrchol.
Asasíny předcházel strach neuvěřitelných rozměrů (v porovnání s jejich malým počtem) a to hlavně mezi vůdci sunnitů, jejich taktika byli veřejné atentáty v poledne a obvykle v pátek. Po vraždě se šli modlit do mešity. Vražda ale zmenšila počet jejich zastánců a tak vyvstává otázka proč by něco takového dělali Objevilo se mnoho teorií, které se snažili odpovědět na tuto otázku:
Slovo Assassin pochází přímo z arabského slova pro sekty: Hashasheen (Hashish / pro kuřáky). Říká se, že jeden závislý Assassin řekl, že zabíjí za odměnu. Aby si mohl koupit více léků.
Drogy příjmali před útokem. Aby se cítili nobojácně a bezbolestně.
Kandidáti se stali vrahy poté, co je zdrogované vzali do hlavní svatině v Alamutu (Írán). Kde pro ně vybudovali ráj. Fontány s vínem, květinová zahrada, nahé dívky… Tam kandidáta nechali den či dva. Poté jim řekli, že v ráji je to 10× lepší. A tak začali podporovat jejich věci.
V roce 1171 ad-Dín ibn Yusuf Salah Ayyub také známý jako Saladin oficiálně převzal Káhiru a ukončil šíitské Fatimid Caliphate tam a založil nové sunnitské Caliphate, jak nařídil jeho mistr v Sýrii, Nour al Din al Zengi.
To zničilo všechny naděje na šíitské oživení Assassínů, ve skutečnosti jsou, pokud tak zdevastované, že poslal dopis do křižáckého krále Jeruzaléma, Amalric, kde uvádí, že tyto ochoten konvertovat ke křesťanství (případně, aby se zabránilo daně uvalené na ně křižáky), ale templářských rytířů, kteří se obávali ztráty příjmu, podle násilné přepadení, ve kterém zmasakrovali Assassins 'delegace do Jeruzaléma, a ukončit tak, že idea. O tři roky později, když Nur al-Din zemřel, obvyklý boj o moc vypukla, tentokrát mezi Din to velmi mladý syn Nur al-v Sýrii a Egypt Saladin. Saladin pochodoval na Damašek, aby Sýrie z al-Din syn Nur, který byl vlastně loutka v rukou svých poradců v naději, že sjednotit Egypt a Sýrie poprvé s cílem vytvořit supervelmoc schopný bojovat proti křižákům. Tyto poradci rozhodla uzavřít smlouvu Sinan, vůdce vrahů, aby ho ven. Starý muž z hor byl šťastný zavázat.
Zřejmě Sinan (starý muž hory), rozhodl tak kontrolu nad svým následovníkům, že jednou, když diskutuje spojenectví s křižácké vůdce v Masyaf, nařídil tři jeho muži vrhnou na parapety, oni tak učinili bez váhání …
V prvním pokusu v roce 1175, Sinan to Assassins podařilo infiltrovat Saladin stanu, ale byl zastaven jeho osobní strážce a masakrováni. O rok později, další Assassin skutečně dosáhla ho v jeho stanu, a řeší ho dýkou rána do čela, pak na krku, a to jak hity se zastavil chainmail skryté v šatech od té doby na první pokus. Poručík z Saladin přišel k jeho záchraně, zápas s prvním útočníkem, když další dvě Assassins připojil k útoku. Ale pak stráže dorazil a Saladin byl šťastný, že se objeví živý.
Saladin rychle hromadil jeho armádu a obklopen Misyaf (na obrázku výše), největší vrahů doupě v Sýrii. Přesto tajemně, on rychle zvedl obležení. Verzi událostí líčen historiky sunnitské uvedl, že Sinan hrozil zavraždit Saladin celou rodinu, je hrozba, která nemůže být bráno na lehkou váhu. Ale verze objasněné Assassins sami, v jednom z jejich jediný přežívající texty, vypráví úplně jiný příběh …
Tvrdí, že Sinan byl tábořil mimo zámek, když on byl tečkovaný obléhat armády, který poslal oddělení ho zajmout. Po dosažení ho, zjistili, že oni byli záhadně paralyzována Sinan, který jim nařídil, aby zařídit soukromou schůzku mezi ním a Saladin. Kvůli obavám z pasti, Saladin měl svůj stan vysoce střežené ještě probudil uprostřed noci vidět Sinan odchodu svého stanu, s zanechal otrávený koláč a kus papíru, který řekl: "Jste v našich silách." O skutečné organizaci a učení asasínů toho je známo poměrně málo, neboť jejich knihovna byla při dobytí hradu spálena a popisy, které se dochovaly, často spojují legendy se skutečností. Pravděpodobně byli hierarchicky uspořádáni do devíti kruhů. V prvním kruhu byli obyčejní věřící, kteří obdělávali pole a žili podle mistrova učení, na druhém stupni již byli lidé, kteří se seznámili s omyly sunnismu a byli naprosto oddáni vůdci sekty - z osob v druhém stupni se verbovali Asasínové, kteří prováděli vraždy (ti byli na třetím stupni). Po třetím stupni následuje ještě 6 stupnů, které vedou přes ismáílitské kněze až k nejvyšším duchovním autoritám. Tato složitá hierarchie měla za úkol motivovat Asasíny a udělat ze sekty prý opravdovou tajnou společnost (za každý stupeň na který jste se dostali vám vůdce prozradil část tajemství o sektě). Slovo tajemství má ve víře ismáílitů obrovskou moc.
Zánik Asasínů V roce 1238 poslali asasíni vyslance do Francie a Anglie, aby tyto země získali na válku s Mongoli. Ale naneštěstí v této době jednali mocnosti právě s Mongoli na spojenectví proti muslimům. V roce 1252 skončila výchova Džingischánova vnuka Manguna jako velkého chána. Mangu ihned nařídil svému mladšímu bratrovi Hülegümu, aby zahájil tažení proti nizárijcům. V roce 1256 Čingischánův vnuk Chán Hulag odmítl assasínům zaplatit výkupné za svůj život. Místo toho jeho divoké mongolské hordy vtrhly na území dnešního Íránu.
Během několika měsíců byla moc assasínů definitivně ochromena. Nájezdníci dobyli všechny jejich hrady a vypálili je. Nakonec se zmocnili také sídla Alamút. V Sýrii se asasíni drželi až do roku 1273, kdy všechny jejich města obsadil sunnitský mamlúk Bajbárs - narozdíl od Mongolů nechal asasíny žít pod svou vládou jako věrné poddané (a pomocníky proti zbytku křesťanů ve Svaté zemi). Ještě se po nějakou dobu drželi v Masjafu, klíčovém bodu "syrské pobočky", ale učení se pomalu s nastupujícími generacemi rozpadalo a sekta asasínu tak, jak ji Sabbah vytvořil, pomalu, ale jistě zmizela ze stránek dějin. Učení assasínů se rozšířilo hlavně v Íránu, Sýrii a Libanonu. Potomci Asasínů přežívají dodnes v Persii, Sýrii a Indii (v 19. století dokonce v západní Indii tvořili oporu britské moci - vždy se stavěli proti indické nezávislosti). Samozřejmě po roce 1273 již žádné politické vraždy neprovádějí, ale jejich učení je stále oblíbené a dnes vzkvétají za vedení Agy Khana. To by bylo k jejich historii asi vše.

Informace: - Wikipedia.com

technika vysouvací dýky

30. října 2011 v 18:09
Právě již výše uvedená skrytá čepel je Altaïrova hlavní zbraň, která mu umožňuje provádět vraždy. Na levé ruce má chránič předloktí, pravděpodobně kožený. Na spodní straně je drážka, ve které je skryta čepel. Altairovi byl obřadně uříznut prsteníček levé ruky, právě proto, aby se mohla čepel pohodlně vysunout a neporanila ho. Čepel se pravděpodobně vysouvá a zasouvá určitým pohybem zápěstí nebo otočením prstenu. Čepel je zhotovená z čisté slinity-kvůli rzi.

Možná jste nevěděli o Altairovi

30. října 2011 v 17:53

Co znamená ALTAIR??

Jméno hlavního hrdiny zní Altair a v arabštině znamená orel. V jednom videu producentka hry Jade Raymond poznamenala, že podobnosti s orlem si můžeme všimnout hned z několika nepatrných znaků. Tim prvním je Altairova kapuce. Když se na ni kouknete z profilu, připomíná její konec orlí zobák. Dalším nenápadným znakem je pohyb a ladnost, s kterými Altair vykonává pohyb a skoky. Tím posledním, kterého si můžeme všimnout je Altairův let, kdy během pádu roztáne ruce a v tu chvíli přominají Altairovi rukávy roztažená orlí křidla. Určitě to nebudou poslední znaky, neboť ve hře se velmi často objevuje již zmiňovaný orel.
V článku 'Popis Altaira' jste se mohli dozvědět o Altairových podobnostech s orlem. A co takhle Souhvězdí Orla? Toto souhvězdí má tři hvězdy, z nichž je nejjasnější právě hvězda Altair o rozměru 0,77m. Krásně zářící souhvězdí lze nejlépe pozorovat v srpnu na Mléčné dráze pod Souhvězdím Labutě.


od LADY NICO

29. října 2011 v 19:44
mám tu další moc krásný obrázek od LadyNico.děkuji je moc povedený

PŘÍBĚH

29. října 2011 v 16:06

TEN NEJVĚTŠÍ

Je chladný večer stojím na nejvyšší věži Jeruzaléma a sleduji noční dění v tomto městě,čeká mě nelehký úkol -soupeřit proti Malikovi,proti mému příteli se kterým jsem prožil i ty nejhorší a kruté časy v době ,kdy jsme museli chránit svoje území.
V tom jsem uslyšel ženský křik když jsem se nahnul přes kamennou zídku uviděl jsem templáře,kteří ji odvádějí do vězení ,ovšem z vězení rovnou zavítáte do mučírny. Bez rozmyšlení jsem seskočil dolů nemohl jsem to těm parchantům jen tak lehce nechat projít.
Dopadl jsem na zem v dřepu jsem chvíli vyčkával a s hlavou skloněnou a rukou nachystanou ku předu. Před hlavním vchodem do vězení stály dva stráže všimli si mně a chystali se útočit já byl rychlejší. Vstal jsem ,mírně jsem pokřivil koutek a vytvořil škodolibí úsměv vytasil jsem vysouvací dýku a rozběhl se na ně-bez šance,neměli možnost jak mně dopadnout s proříznutými hrdly se skácely k zemi a zbarvili cestu krví a já vešel s klidem a tichým krokem dovnitř. Všude po celém žaláři se rozlíhal zoufalý nářek lidí šílený smích po kterém vám přejde mráz po zádech chlad a vlhko nabývalo ve vězení pocit beznaděje jakéhosi uskřípnutí ,ale tím jsem si nemohl dovolit se nechat zastrašit .
Uviděl jsem onu, tu dívku bezmocnou a připevněnou okovy ke kamenité zdi v otrhaných šatech a uplakanou tváří viděla můj stín který zakrýval její bezmocné tělo lekla se a já jsem šel opatrným krokem k ní. povídám ji: mně se bát nemusíš já ti neublížím na to mi ona odpověděla: prosím nechte mne! Já nikomu nevěřím!
Já:chci ti pomoct,mně věřit můžeš.
Dívka:a kdo jsi?
Já: to ti povědět nesmím,ale jsem z klanu assassínů
Dívka:vždyť to jsou vrazi! A ty jsi jeden z nich!?
Já:ano to máš pravdu,ale neberu lidem životy bez důvodně. Zabíjím jen ty ,kteří špatně a nesprávně uvažují tím pak vznikají války.
Dívka:takže se bát nemusím?
Já:ne nemusíš.
Pomocí mé dýky jsem ji sundal okovy a utíkali z vězení pryč jak jen nejrychleji to šlo.
Všude ,všechny cesty byli hlídány stráži a templáři museli jsem najít jinou únikovou cestu trochu netradiční pro normální lidi. Musel jsem se prvně uchytit římsy a dívce pomoct se dostat za mnou ,když se nám podařilo se dostat nahoru ve chvíli kdy jsme byli už zcela v bezpečí se tak nestalo obklíčili nás templáři a vyhrožovali. Bojovat s nimi v této situaci by se nemuselo vyplatit musel jsem nás oba dostat do bezpečí.
Robert:okamžitě ji nám vrať!!! assassíne
Já:haha! Tak si pro ní pojď ty sám!
Když se Robert vůdce templářů k nám přibližoval s velkou nejistotou se náhle zastavil a povídá: Nemáš kam utéct!!
Já jen mlčel a vyčkával, kdy nastane ta pravá chvíle. Všiml jsem si jednoho lučištníka ,který je schován za věží a míří na na nás věděl jsem ,že až Robert dá znamení vystřelí. Musel jsem to mít promyšlené a vědět co teď udělat. Chytl jsem ruku té dívky a okamžitě jsem s ní škubl a skočili společně z velké výšky do kupy slámy. Okamžitě jsme začali utíkat než vyvolají poplach a zavřou hlavní bránu z Jeruzaléma. Vyběhli jsme na nádvoří dívku jsem posadil na svého oře já nasedl za ní a utíkali pryč. Až se nám podařilo dojít k oáze dívka mi říkala proč jsem to udělal já ji odpověděl,že moji povinností není jen práce zabijáka,ale i chránit druhé na to se dívka pousmála a pevně mně chytla okolo pasu. A mířili jsme přímo do mé vlasti Masyafu.


KONEC

ALTAIR A MARIA THORPE

29. října 2011 v 11:10
KDO je ta žena?????? údajně se má jednat o ženu z města Acre(město z prvního dílu AC.)
Je to zkrátka Altairova žena,což o tom jsem nevěděl.
Ze začátku jsou proti sobě ,kdy Altair má zabít Roberta Sableho jenže v jeho převleku je právě tady ta žena se kterou vy jako Altair budete bojovat a jak to dopadne??? necháte ji odejít ,protože ona nebyla vašim cílem k eliminaci.
Jmenuje se Maria Thorpe a objeví se právě ve ASSASSINS CREED REVELATIONS ,kde s Altairem prožije pěkný románek.Kdo by to býval řekl ,že to dají dohromady zrovna assassín a templářka???? .Opravdová romantika,kdy muž následuje svoji družku utíká za ní a pak se dočká odměny fakt hezké.:-D

Ezio Auditore da Firenze

28. října 2011 v 21:10 POSTAVY ASSASSINS CREED II
Ezio Auditore da Firenze byl Italský šlechtic z období renesance.Ezio Auditore da Firenze (narozen roku 1459) byl významnou osobností v italské renesanci - bez vědomí většiny historiků a filozofů - a byl členem společenství Assasinů.

Je potomkem Altaira Ibn-La'Ahada a předkem jistě známého Desmonda Milese. Ezio nic nevěděl o tom, že je potomkem některého z assasinů, dokud mu nebylo 17 let. Po vraždě a zradě jeho otce a dvou bratrů, Federica a Petruccia, Ezio uprchl z italského rodného města Florence.Společně se svou matkou a sestrou Claudií, které jako jediné přežily nalezl útočiště ve městě Monteriggioni, v toskánském regionu v rodinné vile Auditore.

Poté, co byl vycvičen v boji svým strýcem Mariem Auditore, Ezio pokračoval na své cestě pomsty proti velmistru řádu Templářů, Rodrigovi Borgia, který nařídil popravu Eziova otce i jeho obou bratrů. Během jeho 23-roku pátrání po pomstě, se Eziovi podařilo nejen sjednotit stránky Kodexu,které psal kdysi Altair ale i vytrhl města: Florencie a Benátky z Templářských rukou. Ještě později, byl Ezio zodpovědný za záchranu Christoffa Coromba, odkryl templářská spyknutí a plány tzv. "Nového světa".
Příběh Assassin's Creed 2 se bude opět odehrávat v roce 1476, kde se setkáme s Desmondem a jeho předky, do jejichž vzpomínek se Desmond vrací skrze Animus. Tentokrát se děj posune o pár set let dopředu, do období renesanční Itálie, a v hlavní roli se objeví vrah jménem Ezio Auditore de Firenze.

Ezio Auditore da Firenze (Ezio Auditore z Florencie)
Narození24. června 1459
Florencie, Itálie
NárodnostItal
VzděláníAristokrat, Zabiják
PovoláníAsasín, šlechtic
Výška180 cm
Váha75 kg
Znám jakoAssassino
TitulVelmistr Asasínského řádu
ObdobíRenesance
PředchůdceAltaïr Ibn-La'Ahad
Následovník? Desmond Miles
Politická stranaAsasíni
Partner(ka)Cristina Vesspuci
Děti-
RodičeGiovani Auditore (mrtvý), Maria Auditore
PříbuzníFederico Auditore (mrtvý), Petruccio Auditore (mrtvý), Mario Auditore (mrtvý) Claudia Auditore